Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
ZŠ a MŠ Rovečné
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Mateřská škola

 

Charakteristika školy

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. Má věkově smíšené třídy s celkovou kapacitou 55 dětí. Sídlí v jednopatrové budově, má v provozu dvě třídy, dvě ložnice, dva sklady hraček, dvě sociální zařízení a dvě výdejny jídla.

V budově je zařízena kuchyň, která se od 1. ledna 2003 nepoužívá. Jídlo se převáží z kuchyně základní školy v termoboxech.

Budova je postupně modernizována a rekonstruována. V červenci 2013 byly zakoupeny do I. třídy nové stolky a židličky pro děti splňující hygienické požadavky dle výšky dětí. V roce 2015 byla vyměněna všechna okna za plastová, došlo k zateplení a vymalování celé budovy.

Proběhla rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení v I. třídě, sociálního zařízení pro personál a veřejnost. Byly zakoupeny stolky a židličky pro děti, hravé prvky, didaktické pomůcky a hračky do II. třídy.

Školu obklopuje rozsáhlá zahrada a zeleň. V roce 2018 proběhla rekonstrukce zahrady, která byla vybavena novými průlezkami a herními prvky s bezpečnostními atesty.

Školu navštěvují děti z Rovečného i z přilehlých vesnic – Velké Tresné, Malé Tresné, Věstín, Věstínek, Bolešín.

 

Historie

V obci Rovečné byla výnosem Zemské rady v Brně zřízena mateřská škola dne 15. ledna 1946 v místnostech národní školy.

Od 1. září 1951 přesídlila z budovy národní školy do samostatné budovy (dnešní zdravotní středisko).

3.září 1956 se stěhovala do nové budovy osmileté střední školy (dnešní ZŠ), kde měla k dispozici jednu třídu, šatnu, sociální zařízení a vyhraněnou část jídelny. Zde byla až do srpna 1982.

V září 1982 byla zprovozněna nová budova – dvoutřídní mateřská škola (současná).

Škola se začala stavět v červenci 1979, dokončena byla v srpnu 1982.

V roce 2000 se vzhledem k velkému úbytku dětí snížila kapacita na třicet dětí a škola byla zaregistrována v Rejstříku škol jako jednotřídní.

Od 1. ledna 2003 se stala součástí právního subjektu Základní školy Rovečné s ředitelem Mgr. Josefem Dvořákem.

Ve školním roce 2015/ 2016 se znovu otevřela druhá třída a kapacita školy se zvýšila na 55 dětí.

 

V nové budově pracovaly ředitelky:

1982 – 1987 p. Věra Šimková

1987 – 1996 p. Anna Šešulková

1996 – 2003 p. Eva Lapková

 

Současný ředitel ZŠ a MŠ Rovečné: Mgr. Josef Dvořák (od r. 2003)

 

Údaje o škole:

     Zřizovatel                            Obec Rovečné

     Ředitel                                 Mgr. Josef Dvořák

     Adresa                                 Mateřská škola Rovečné 197, 592 65 Rovečné

     Telefon                                 420 727 969 642

     E-mail                                  skolka@zsrovecne.cz

 

Personální obsazení:

ředitel: Mgr. Josef Dvořák

vedoucí učitelka: Jitka Žilová, DiS.

učitelka: Dita Pešová

učitelka: Vlasta Konopáčová

školnice: Vladimíra Doskočilová

  

FOTOGALERIE – interiér MŠ

Fotografie0333 Fotografie0332 Fotografie0334 Fotografie0330 Fotografie0318 Fotografie0317 Fotografie0322P1010087Fotografie0321P1010097P1010091

 

K nahlédnutí – viz níže:

 

 Školní řád MŠ – 2019/2020