Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
ZŠ a MŠ Rovečné
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Školská rada

Co je to školská rada?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Co školská rada dělá?

  • vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

Školská rada ZŠ a MŠ Rovečné

V rámci našich pravomocí se chceme podílet na chodu školy a školky v Rovečném a jsme připraveni přispět svou pomocí.

Obracejte se s důvěrou na své zástupce ve školské radě. Mějte prosím na paměti, že školská rada není výkonný orgán školy a vyřešení konkrétních požadavků a stížností je v kompetenci ředitele školy. Školská rada se nicméně bude zabývat všemi podněty a stížnostmi, které projedná v rámci svých zasedání. Byli bychom rádi, kdyby školská rada sloužila ke vzájemné komunikaci mezi rodiči, pedagogickými pracovníky a zřizovatelem.

Na e-mailové adrese skolnirada@zsrovecne.cz očekáváme Vaše podněty, náměty, připomínky.

Členové školské rady:       

předseda školské rady:  Zdeňka Mistrová (za rodiče)                                                                                                                 

členové školské rady: Ing. Zdeněk Machálek (za zastupitelstvo)

                                          Mgr. Jana Jílková ( za pedagogy)