Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
ZŠ a MŠ Rovečné
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Školní jídelna

 

K nahlédnutí:     Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Provozní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy v Rovečném

Školní rok 2021/2022

 

 1. Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé a zaměstnanci Základní školy. Cizí strávníci mají v jídelně vyhrazený prostor a výdejní dobu k odběru stravy 10.00 – 11.00hodin.
 2. Při dohledu v jídelně dbají učitelé a vychovatelé na povinnost žáků dodržovat pravidla chování a stolování.
 3. Podle zákona č.561/2004Sb. jsou stanoveny ve školském zařízení podmínky stravování: nový strávník musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke stravování, strávník konzumuje oběd v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování.
 4. Ve stravovací části jídelny se nesmí zdržovat osoby, které se zde nestravují. Z hygienických důvodů je zakázáno, aby rodiče konzumovali oběd v jídelně s dětmi.
 5. Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době pobytu ve školském zařízení. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin školní kuchyně vaří pouze pro cizí strávníky.

V případě onemocnění nebo neplánované nepřítomnosti, lze první den vydat oběd domů.(§4ost.9 vyhl.107/ 2005Sb.

Další dny nepřítomnosti nemá žák na školní stravu nárok a rodiče nebo žák jsou povinni stravu odhlásit.

 1. Strava je určena k přímé spotřebě. Při odebrání stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za její eventuelní znehodnocení způsobené nesprávným zacházením. Za nevyzvednutou, nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada!
 2. Přihlašování a odhlašování stravy nejpozději jeden den předem do 12.30hod.
 3. Zajištění stravy je možné až po včasném zaplacení stravy. Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 10. dne v měsíci. Pokud stravné nebude uhrazeno do tohoto data, nebude strava objednána a následně vydána! Opakované nezaplacení stravného v MŠ může být důvodem k ukončení docházky dítěte do Mateřské školy!

Placení stravného – jsou určeny pevné termíny a to: na nástěnce v MŠ Rovečné, v jídelně ZŠ Rovečné a v ZŠ a MŠ Vír.

 1. Placení stravného je možné provádět:

– hotově v den

– bezhotovostně, svolením k inkasu.

 1. Cena stravy dle kategorií:

MŠ 3-6 let                                                           MŠ 7- 10let

přesnídávka ……………….11,-                                přesnídávka…………11,-

oběd………………………….26.-                               oběd…………………..28,-

svačina……………………….10,-                               svačina………………10,-

 

ZŠ 7 – 10let                                                           ZŠ 11 – 14let

oběd……………………………28,-                               oběd………………30,-

 

Cizí strávníci

oběd běžná porce……83,-                                 oběd velká porce……,- ZRUŠENO

 

Pokud dítě dosáhne v kterémkoliv měsíci školního roku věkovou hranici ( školním rokem jsou i prázdniny) 7let a 11let, je zařazeno do vyšší kategorie.(vyhl. č.107/2005Sb.)

 1. Přeplatky za odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.
 2. Jídelníček je sestavován na týden dopředu a je vyvěšen ve školní jídelně, na webových stránkách školy a v MŠ u vstupu.

Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

 1. Výdejní doba obědů:

Cizí strávníci: 10.00 – 11.00

Žáci ZŠ:           11.00 – 12,30

 

    ——————————————————————————————————————————-      

 

Provozní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy v Rovečném

Stravování dětí v mateřské škole.

 

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví zástupkyně pro MŠ po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Zákonný zástupce vyplní a odevzdá přihlášku ke stravování dítěte.
 1. Dítě musí být předem přihlášeno ke stravování, nejpozději do 12.00 hod. předcházejícího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato! Stejný postup je při jakékoliv nepřítomnosti. Jestliže dítě není v MŠ přítomno a rodič je neodhlásí, musí být zaplacena plná částka stravy. ( přesnídávka 22Kč ; oběd 52Kč a 56Kč; svačina 20Kč)

Pokud z důvodu nemoci nelze dítě včas odhlásit, mohou si rodiče stravu vyzvednout, avšak jen první den nemoci. Výdej do 12.30 hod.

 1. Stravování je rozděleno do věkových skupin strávníků.( vyhl.č. 107/ 2005Sb.)

Kategorie 3 – 6 let                                       Kategorie 7 – 10 let    

přesnídávka           11,-                                                 přesnídávka        11,-

oběd                        26,-                                                oběd                      28,-

svačina                    10,-                                                  svačina                10,-

Pokud dítě dosáhne v kterémkoliv měsíci školního roku 7let, je zařazeno do vyšší kategorie.

 1. Stravné se hradí předem a to začátkem měsíce. Oznámení o dni výběru stravného bude vyvěšeno na nástěnce koncem předcházejícího měsíce. O způsobu placení stravného se lze dohodnou u vedoucí stravování. Opakované nezaplacení stravného v termínu, může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

                                                                                                                                        Mgr. Věra Suchá, vedoucí ŠJ