Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
ZŠ a MŠ Rovečné
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Školní jídelna

 

K nahlédnutí:     Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Provozní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy v Rovečném

Školní rok 2023/2024

 

 1. Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé a zaměstnanci Základní školy. Cizí strávníci mají v jídelně vyhrazený prostor a výdejní dobu k odběru stravy 10.00 – 11.00hodin.
 2. Při dohledu v jídelně dbají učitelé a vychovatelé na povinnost žáků dodržovat pravidla chování a stolování.
 3. Podle zákona č.561/2004Sb. jsou stanoveny ve školském zařízení podmínky stravování: nový strávník musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke stravování, strávník konzumuje oběd v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování provozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování.
 4. Ve stravovací části jídelny se nesmí zdržovat osoby, které se zde nestravují. Z hygienických důvodů je zakázáno, aby rodiče konzumovali oběd v jídelně s dětmi.
 5. Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době pobytu ve školském zařízení. Ve dnech ředitelského volna a prázdnin školní kuchyně vaří pouze pro cizí strávníky.

V případě onemocnění nebo neplánované nepřítomnosti, lze první den vydat oběd domů.(§4ost.9 vyhl.107/ 2005Sb.

Další dny nepřítomnosti nemá žák na školní stravu nárok a rodiče nebo žák jsou povinni stravu odhlásit.

 1. Strava je určena k přímé spotřebě. Při odebrání stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za její eventuelní znehodnocení způsobené nesprávným zacházením. Za nevyzvednutou, nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada!
 2. Přihlašování a odhlašování stravy nejpozději jeden den předem do 12.30hod.
 3. Zajištění stravy je možné až po včasném zaplacení stravy. Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 10. dne v měsíci. Pokud stravné nebude uhrazeno do tohoto data, nebude strava objednána a následně vydána! Opakované nezaplacení stravného v MŠ může být důvodem k ukončení docházky dítěte do Mateřské školy!

Placení stravného – jsou určeny pevné termíny a to: na nástěnce v MŠ Rovečné, v jídelně ZŠ Rovečné a v ZŠ a MŠ Vír.

 1. Placení stravného je možné provádět:

– hotově v den

– bezhotovostně, svolením k inkasu.

 1. Cena stravy dle kategorií:

MŠ 3-6 let                                                           MŠ 7- 10let

přesnídávka ……………….11,-                                přesnídávka…………11,-

oběd………………………….26.-                               oběd……………………28,-

svačina……………………….9,-                               svačina………………….9,-

pitný režim………………….1,-                               pitný režim…………….1,-

 

ZŠ 7 – 10let                                                                                   ZŠ 11 – 14let

oběd a pitný režim……………………………28,-                               oběd a pitný režim………………30,-

 

Cizí strávníci

oběd běžná porce……83,-                                                              oběd velká porce……,- ZRUŠENO

 

Pokud dítě dosáhne v kterémkoliv měsíci školního roku věkovou hranici ( školním rokem jsou i prázdniny) 7let a 11let, je zařazeno do vyšší kategorie.(vyhl. č.107/2005Sb.)

 1. Přeplatky za odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci.
 2. Jídelníček je sestavován na týden dopředu a je vyvěšen ve školní jídelně, na webových stránkách školy a v MŠ u vstupu.

Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčku změnit.

 1. Výdejní doba obědů:

Cizí strávníci: 10.00 – 11.00

Žáci ZŠ:           11.00 – 12,30

 

    ——————————————————————————————————————————-      

 

Provozní řád školní jídelny Základní školy a Mateřské školy v Rovečném

Stravování dětí v mateřské škole.

 

 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví zástupkyně pro MŠ po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Zákonný zástupce vyplní a odevzdá přihlášku ke stravování dítěte. Dítě se stravuje u stolečku s židličkami. Zákaz pobíhání s jídlem či nápoji. Kladen důraz na dodržování pravidel chování.
 1. Dítě musí být předem přihlášeno ke stravování, nejpozději do 12.00 hod. předcházejícího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato! Stejný postup je při jakékoliv nepřítomnosti. Jestliže dítě není v MŠ přítomno a rodič je neodhlásí, musí být zaplacena plná částka stravy. ( přesnídávka 22Kč ; oběd 52Kč a 56Kč; svačina 20Kč)

Pokud z důvodu nemoci nelze dítě včas odhlásit, mohou si rodiče stravu vyzvednout, avšak jen první den nemoci. Výdej do 12.30 hod.

 1. Stravování je rozděleno do věkových skupin strávníků.( vyhl.č. 107/ 2005Sb.)

 Kategorie 3 – 6 let                                       Kategorie 7 – 10 let    

přesnídávka           11,-                                                 přesnídávka        11,-

oběd                        26,-                                                oběd                      28,-

svačina                      9,-                                                 svačina                   9,-

pitný režim               1,-                                                 pitný režim            1,-

Dítě je automaticky zařazeno do vyšší kategorie na začátku školního roku dle věku, kterého v následujícím roce dosáhne a dle příslušné kategorie.

 1. Stravné se hradí předem a to začátkem měsíce. Oznámení o dni výběru stravného bude vyvěšeno na nástěnce koncem předcházejícího měsíce. O způsobu placení stravného se lze dohodnou u vedoucí stravování. Opakované nezaplacení stravného v termínu, může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

                                                                                                                                        Žaneta Horáčková, vedoucí ŠJ