Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
ZŠ a MŠ Rovečné
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Režim dne

Uspořádání dne dětí v mateřské škole (režim dne)

6.30 – 9.45 hod.

scházení dětí, spontánní činnosti a zájmové aktivity dětí, činnosti řízené – individuální, skupinové a společné didakticky zaměřené, pohybové aktivity a komunikační chvilka v kruhu v průběhu celého dopoledne

 

8.45 – 9.15 hod.  

osobní hygiena, přesnídávka

 

9.45 – 11.45 hod.  

příprava na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a okolním světem

 

11.45 – 12.15 hod.   

oběd a osobní hygiena dětí

 

12.15 – 12.30 hod.

příprava na odpolední spánek, rozcházení dětí, které chodí po obědě domů

 

12.30 – 14.30 hod.

spánek nebo odpočinek dětí dle individuální potřeby

 

14.30 – 15.00 hod. 

osobní hygiena, svačina

 

15.00 – 16.00 hod. 

volné hry, zájmové činnosti a aktivity dětí, rozcházení dětí domů

 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.

Při silných mrazech, dešti a intenzivním větru mají děti náhradní program v MŠ.