Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
ZŠ a MŠ Rovečné
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Dokumenty

 

 

             Základní škola a Mateřská škola Rovečné

                               Rovečné 181, 592 65

 

           Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017

                        (schválený zastupitelstvem obce Rovečné dne 7.12.2016)

 

 

Plán výnosů

účet č.

název

částka

672

Výnosy vybraných místních vládních institucí

1 500 000 Kč

Celkem  

1 500 000 Kč

 

 

 

Plán nákladů

účet č.

název

částka

501 Spotřeba materiálu

102 000 Kč

502 Spotřeba energie

450 000 Kč

511 Opravy a udržování

65 000 Kč

512 Cestovné

15 000 Kč

518 Ostatní služby

170 000 Kč

521 Mzdové náklady

467 960 Kč

524 Zákonné sociální pojištění

161 000 Kč

525 Jiné sociální pojištění

1 840 Kč

527 Zákonné sociální náklady

14 200 Kč

549 Ostatní náklady z činnosti

13 000 Kč

558 Náklady z drobného majetku

40 000 Kč

Celkem  

1 500 000 Kč

 

 

V Rovečném dne 22.3.2017                                                             Mgr. Josef Dvořák

ředitel školy

 

 

 

 

 

                Základní škola a Mateřská škola Rovečné

                                 Rovečné 181, 592 65

 

               Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

                  příspěvkové organizace na rok 2018

 

 

 

Plán výnosů

účet č.

název

částka

672 Výnosy vybraných místních vládních institucí

1 500 000 Kč

Celkem  

1 500 000 Kč

 

 

 

Plán nákladů

účet č.

název

částka

501 Spotřeba materiálu

102 000 Kč

502 Spotřeba energie

450 000 Kč

511 Opravy a udržování

65 000 Kč

512 Cestovné

15 000 Kč

518 Ostatní služby

170 000 Kč

521 Mzdové náklady

467 960 Kč

524 Zákonné sociální pojištění

161 000 Kč

525 Jiné sociální pojištění

1 840 Kč

527 Zákonné sociální náklady

14 200 Kč

549 Ostatní náklady z činnosti

13 000 Kč

558 Náklady z drobného majetku

40 000 Kč

Celkem  

1 500 000 Kč

 

 

V Rovečném dne 22.3.2017                                                             Mgr. Josef Dvořák

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

                Základní škola a Mateřská škola Rovečné

                                 Rovečné 181, 592 65

 

               Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

                  příspěvkové organizace na rok 2019

 

 

 

Plán výnosů

účet č.

název

částka

672 Výnosy vybraných místních vládních institucí

1 500 000 Kč

Celkem  

1 500 000 Kč

 

 

 

Plán nákladů

účet č.

název

částka

501 Spotřeba materiálu

102 000 Kč

502 Spotřeba energie

450 000 Kč

511 Opravy a udržování

65 000 Kč

512 Cestovné

15 000 Kč

518 Ostatní služby

170 000 Kč

521 Mzdové náklady

467 960 Kč

524 Zákonné sociální pojištění

161 000 Kč

525 Jiné sociální pojištění

1 840 Kč

527 Zákonné sociální náklady

14 200 Kč

549 Ostatní náklady z činnosti

13 000 Kč

558 Náklady z drobného majetku

40 000 Kč

Celkem  

1 500 000 Kč

 

 

V Rovečném dne 22.3.2017                                                             Mgr. Josef Dvořák

ředitel školy