Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
ZŠ a MŠ Rovečné
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

NOVÉ ROZVRHY

Od pondělí 14. listopadu bude výuka organizována dle nových rozvrhů.

Žáci rozvrhy dostanou ve škole nebo jsou také k nahlédnutí ZDE.

SDĚLENÍ RODIČŮM

Ředitel ZŠ a MŠ Rovečné (se souhlasem zřizovatele) vyhlašuje 

v pátek 18. listopadu 2022 VOLNO PRO ŽÁKY

z provozních důvodů.

V tento den bude uzavřena Základní škola a Mateřská škola.

Školní jídelna je v provozu pouze pro veřejnost.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

KONZULTACE PRO RODIČE

V úterý 15. listopadu 2022 od 14.00 – 16.30 hod. proběhnou

v budově školy (v jednotlivých třídách) KONZULTACE pro rodiče

o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí.

Pokud se Vám uvedený termín nehodí, kontaktujte pedagogy individuálně. 

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Ředitel ZŠ a MŠ Rovečné (se souhlasem zřizovatele) vyhlašuje

ve středu 19. října 2022 

VOLNO PRO ŽÁKY

z provozních důvodů, a to odstávky elektrického proudu.

V tento den bude uzavřena Základní škola, Mateřská škola i školní jídelna (nevaří se).

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ

Vážení rodiče,

nabízíme možnost screeningového vyšetření zraku dětí v MŠ i ZŠ. 

V případě zájmu se zapište nejpozději do 7. 10. 2022 do podpisového archu v MŠ nebo ZŠ a současně uhraďte částku 200 Kč za vyšetření

VÍCE INFORMACÍ ZDE.

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče a vychovatelé,

před zahájením školního roku bychom Vás rádi informovali o následujících věcech:

Obědy se automaticky přihlašují dětem, které na obědy docházely minulý školní rok. Případné změny nebo nové přihlášení hlaste v kanceláři vedoucí stravování u paní Suché. Rodiče prvňáčků mohou obědy nahlásit první školní den.

Sešity pro žáky hromadně objednává škola, první týden v září se bude vybírat potřebná finanční částka.

Prosíme, berte na vědomí, že budova školy se pro žáky otevírá v 7.05 hod., dřívější vstup bude umožněn pouze dětem navštěvujícím ranní družinu!!!

Přihlášky do družiny děti dostanou při nástupu do školy, družina bude v provozu od pátku 2. září. Ranní družina začíná od 6.30 hod.. Je možné využít pouze ranní družinu, bez nutnosti účasti (přihlášení) po vyučování. Úplata pro letošní rok činí 70 Kč/měsíc (pouze ranní družina) a 140 Kč/měsíc (celodenní družina). Peníze se budou vybírat na pololetí.

Plavecký výcvik bude zahájen v pondělí 5. září, sraz v 6.55 před budovou školy. 

V pátek 2. září bude výuka končit po 4. vyučovací hodině, tj. v 11.05.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo nejasností kontaktujte některého z pedagogů, viz Kontakty.

Děkujeme za spolupráci.

Kolektiv pedagogů ZŠ Rovečné

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023 a slavnostní přivítání prvňáčků proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.25 hod. v budově ZŠ v učebně 1. třídy. Předpokládaný odchod dětí je v 8.10 hod. 

Žáci obdrží rozvrh a informace k organizaci prvních školních dní, vč. plaveckého výcviku. Plavecký výcvik bude zahájen již v pondělí 5. září. Přesné informace k odjezdu žáci obdrží ve škole. Seznam potřeb ZDE.

Nově bude provoz školní družiny od 6.30 – 7.15 a od 11.05 – 16.00.

Níže naleznete soupis pomůcek do 1. třídy a seznam pomůcek do VV a PČ (platí pro všechny žáky). 

O případných změnách budete včas informováni.

POMŮCKY DO 1. TŘÍDY

POMŮCKY DO VV A PČ

 

Loučení se školním rokem 2021/2022

Ve čtvrtek dne 30. 6. 2022 bude žákům rozdáno vysvědčení

a proběhne slavnostní rozloučení s 5. ročníkem. 

Žáci budou odcházet domů v 8:10. 

Přejeme krásné letní prázdniny.

 

Informace o zápisech pro ukrajinské děti a jejich rodiče,

v odkazu níže,

Zápis – LEX Ukrajina

Dopravní hřiště

V pátek dne 29. dubna 2022 žáci navštíví dopravní hřiště v Poličce.

Bližší informace dostanou žáci ve škole.