Zájmové kroužky a nepovinný předmět

ZŠ a MŠ Rovečné

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (školní rok 2018/2019)

 

Pondělí – Informatika – nepovinný předmět (13:00 – 14:00 hod.) – J. Dvořák

                 Informatika –nepovinný předmět (14:00 – 15:00 hod.) – J. Dvořák

                 Šachy

 

Úterý –  Tvořílek

 

Středa – Katolické náboženství

 

Čtvrtek – Sportovní hry  (13.30 – 14.30) – p. Žilová

                Evangelické náboženství

 

 

 

!!! Žák musí být (v případě absence) z kroužku písemně omluven.