Zájmové kroužky a nepovinný předmět

ZŠ a MŠ Rovečné

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (školní rok 2020/2021)

 

Keramika                              – paní Jana Dvořáková              – úterý   –    16:00 – 17:00

Evangelické náboženství – paní farářka Jana Potočková – středa –    12:30 – 13:15

Katolické náboženství     – pan jáhen Mgr. L. Kinc            – středa –    14:00 – 14:45