Dokumenty

Informace k GDPRZákladní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181

Kritéria pro přijímání dětí do 1.ročníku základní školy školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 bude na základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rovečné, Rovečné 181, otevřena 1 první třída do maximálního celkového počtu 25 žáků prvního ročníku.

Do 1.ročníku budou přijaty děti podle následujících Kritérií v daném pořadí:

1. Děti, kterým byl ředitelem této školy udělen v minulém školním roce odklad povinné školní docházky.

2. Děti, které mají trvalé bydliště v obci Rovečné a Malé Tresné.

3. Ostatní děti až do naplnění kapacity prvního ročníku.

V rámci jednotlivých Kritérií se bude pořadí stanovovat podle data narození zapisovaných dětí, tzn. od nejstarších dětí k mladším.

V Rovečném dne 15.března 2018

Mgr. Josef Dvořák

ředitel školy