Informace

 OMLOUVÁNÍ

ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Způsob omlouvání ze školní družiny bude v tomto školním roce probíhat následovně. Omluvenky budou formou lístků se jménem žáka, dnem, hodinou odchodu a podpisem rodiče. Rodiče nebo dítě odevzdá omluvenku do uzavíratelného plastového pouzdra den před absencí nebo nejpozději v daný den ráno. Plastový obal bude umístěn na lavici nad hlavním schodištěm vlevo.

Děkujeme!

 

Provoz ŠD

Od 4.9.2018 bude zahájen provoz školní družiny.

Cena 70 Kč/měsíc, splatnost částky do 10. dne v měsíci.

Zápisní lístky prosím odevzdejte do 7.9.2018.

Děkuji