Školní družina

Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu ŠD. Naše školní družina funguje a vychází dle potřeb a zájmů žáků, slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování.

Školní družina má jedno oddělení, ve kterém je jedna vychovatelka. Činnost probíhá ve třídě pro ŠD, ale často se využívá i tělocvična, ostatní učebny a třídy, chodba 1. patra.

Velký důraz klademe na každodenní pobyt žáků na čerstvém vzduchu. K tomu využíváme dětské hřiště, fotbalové hřiště či hřiště na volejbal. Čistý vzduch a příroda je pro děti důležitá, proto se pohybujeme i v okolí školy a místních lesích či po ulicích v Rovečném.

 

Vychovatelka

Vlasta Konopáčová

 

Provoz školní družiny

Ráno                   zrušen

Odpoledne        12:00 – 15:00