Dokumenty

Základní škola a Mateřská škola Rovečné

Rovečné 181, 592 65

 

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

(schválený zastupitelstvem obce Rovečné dne 6.12.2017)

 

 

 

Plán výnosů

účet č. název částka
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí 1 500 000 Kč
Celkem   1 500 000 Kč

 

 

 

Plán nákladů

účet č. název částka
501 Spotřeba materiálu 101 000 Kč
502 Spotřeba energie 450 000 Kč
511 Opravy a udržování 45 000 Kč
512 Cestovné 15 000 Kč
518 Ostatní služby 199 000 Kč
521 Mzdové náklady 467 960 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 161 000 Kč
525 Jiné sociální pojištění 1 840 Kč
527 Zákonné sociální náklady 16 200 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 13 000 Kč
558 Náklady z drobného majetku 30 000 Kč
Celkem   1 500 000 Kč

 

 

V Rovečném dne 8.12.2017                                                              Mgr. Josef Dvořák

ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Rovečné

Rovečné 181, 592 65

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

příspěvkové organizace na rok 2019

 

 

 

Plán výnosů

účet č. název částka
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí 1 650 000 Kč
Celkem   1 650 000 Kč

 

 

 

Plán nákladů

účet č. název částka
501 Spotřeba materiálu 101 000 Kč
502 Spotřeba energie 400 000 Kč
511 Opravy a udržování 60 000 Kč
512 Cestovné 15 000 Kč
518 Ostatní služby 172 000 Kč
521 Mzdové náklady 615 600 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 210 000 Kč
525 Jiné sociální pojištění 2 400 Kč
527 Zákonné sociální náklady 21 000 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 13 000 Kč
558 Náklady z drobného majetku 40 000 Kč
Celkem   1 650 000 Kč

 

 

V Rovečném dne 8.12.2017                                                              Mgr. Josef Dvořák

ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Rovečné

Rovečné 181, 592 65

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

příspěvkové organizace na rok 2020

 

 

 

Plán výnosů

účet č. název částka
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí 1 650 000 Kč
Celkem   1 650 000 Kč

 

 

 

Plán nákladů

účet č. název částka
501 Spotřeba materiálu 101 000 Kč
502 Spotřeba energie 400 000 Kč
511 Opravy a udržování 60 000 Kč
512 Cestovné 15 000 Kč
518 Ostatní služby 172 000 Kč
521 Mzdové náklady 615 600 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 210 000 Kč
525 Jiné sociální pojištění 2 400 Kč
527 Zákonné sociální náklady 21 000 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 13 000 Kč
558 Náklady z drobného majetku 40 000 Kč
Celkem   1 650 000 Kč

 

 

V Rovečném dne 8.12.2017                                                              Mgr. Josef Dvořák

ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Rovečné

Rovečné 181, 592 65

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

příspěvkové organizace na rok 2021

 

 

 

Plán výnosů

účet č. název částka
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí 1 650 000 Kč
Celkem   1 650 000 Kč

 

 

 

Plán nákladů

účet č. název částka
501 Spotřeba materiálu 101 000 Kč
502 Spotřeba energie 400 000 Kč
511 Opravy a udržování 60 000 Kč
512 Cestovné 15 000 Kč
518 Ostatní služby 172 000 Kč
521 Mzdové náklady 615 600 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 210 000 Kč
525 Jiné sociální pojištění 2 400 Kč
527 Zákonné sociální náklady 21 000 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 13 000 Kč
558 Náklady z drobného majetku 40 000 Kč
Celkem   1 650 000 Kč

 

 

V Rovečném dne 8.12.2017                                                              Mgr. Josef Dvořák

ředitel školy