Aktuality


 čtvrtek 26. 3. 2020 

Vážení rodiče,

pokud některým žákům chybí učebnice, pracovní sešity, sešity, písanky a jiné, které mají žáci ve škole, prosíme, abyste si tyto školní pomůcky a materiál vyzvedli ve sborovně ve škole, (kde bude vše pro žáky nachystáno),

v pondělí dne 30. března 2020 od 14:00 – 16:00 hod.

Zároveň v tuto dobu budou někteří vyučující, (kteří Vás kontaktují), požadovat odevzdání dosud vypracovaných domácích úkolů.

Děkujeme za spolupráci a laskavost


POZOR, ZMĚNA ZÁPISU DO 1. ročníku ZŠ, níže:

Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ zůstává ve středu dne 1. dubna 2020 beze změny. Dle nařízení ministerstva školství proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí.

Zákonní zástupci dítěte odevzdají pouze vyplněnou žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ a stejně tak vyplněný dotazník.

Odevzdávat můžete buď osobně řediteli školy v úterý 1. dubna 2020 v době od 10:00 – 14:00 hod v budově školy nebo žádosti (spolu s dotazníkem) vhazujte v zalepené obálce do poštovní schránky na budově školy.

V případě nejasností kontaktujte ředitele školy. Děkujeme


 pátek 20. 3. 2020 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Změna v ošetřovném. Nárok lze uplatňovat na dítě až do jeho věku 13. narozenin. Toto ošetřovné lze uplatnit i zpětně. Odkaz níže:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-po-celou-dobu-uzavreni-skol-pro-deti-az-do-13-let


úterý 17. 3. 2020 

Didakta

Výborné interaktivní procvičování učiva pro žáky ZŠ a zcela zdarma. VYZKOUŠEJTE!!!

Přístup a odkaz: www.didakta.cz
Login: crna1457@didakta.cz
Heslo: MB3C

Prosíme rodiče, aby si přečetli následující informace důležité pro spuštění aplikace:

  • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
  • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
  • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
  • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Přehled dalších užitečných odkazů pro výuku online

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/


pondělí 16. 3. 2020 

ČT2 od pondělí 16. 3. 2020  pomůže s výukou školáků

Od pondělí 16. 3. 2020 spouští česká televize (ČT) unikátní projekt nazvaný UčíTelka. Každý den na programu ČT2 mohou žáci prvního stupně základních škol sledovat vyučování prostřednictvím obrazovky. Projekt vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství a startuje každý všední den v  9:00 h ráno.

Zdroj: http:/www.idnes.cz/zpravy/domaci/ceska-televize-vysilani-pro-skolaky-vyucovani-pro-ucitele.A200313_105931_domaci_kuce


Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem k tomu, že byla nařízena nová opatření ohledně karantény, prosíme rodiče, aby poslali svoji e-mailovou adresu třídnímu učiteli, který bude s rodiči komunikovat a zadávat úkoly touto formou. Děkujeme za pochopení a zároveň všichni věříme, že tato nepříjemná situace brzy skončí a my se opět shledáme ve škole.

DNEŠNÍ SCHŮZKA VE ŠKOLE SE TEDY RUŠÍ A ÚKOLY BUDOU ŽÁKŮM ROZESLÁNY E-MAILEM. BEREME SAMOZŘEJMĚ NA VĚDOMÍ, ŽE NĚKTEŘÍ Z VÁS NEMAJÍ K DISPOZICI TISKÁRNU, PROTO SE TOTO BUDEME SNAŽIT ZOHLEDŇOVAT.

V případě potřeby ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ a jeho vyřízení, pište na e-mail skola@zsrovecne.cz, po domluvě rádi vydáme.

Velmi Vám děkujeme


Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

13. 3. 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop


Informace k formě vzdělávání v období uzavření školy

Vzhledem k mimořádnému nařízení Ministerstva zdravotnictví bude vzdělávání žáků zajištěno následujícím způsobem:

Vyučující ZŠ Rovečné připraví pro žáky týdenní  plán učiva, který budou žáci povinni vypracovat a plnit v domácím prostředí.

Zákonné zástupce nebo jimi pověřené osoby prosíme, aby povinně vyzvedli materiály k plnění domácích úkolů v následujících časech:

                                                 PONDĚLÍ 16. 3. 2020 od 14:00 – 16:00 h v budově ZŠ,

                                                 PONDĚLÍ 23. 3. 2020 od 14:00 – 16:00 h v budově ZŠ,

kde budou přítomni jednotliví vyučující.

Zadané úkoly k písemnému vypracování doneste s sebou k opravě vždy následující pondělí do školy. Materiál bude využit jako součást podkladů ke klasifikaci žáků.

Dle vývoje situace Vás budeme informovat o další spolupráci.

Děkujeme

 

 


 

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ Rovečné pro školní rok 2020/2021

 

Oznámení o zápisu do 1.ročníku ZŠ Rovečné

 

Kritéria pro přijímání dětí do 1.ročníku ZŠ Rovečné