Aktuality

 


pondělí 22. 6. 2020

Tento školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26. 6. 2020, kdy všichni žáci dostanou klasické vysvědčení. Pro výslednou známku z 2. pololetí vycházíme (dle Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, §1):

 • z podkladů čili známek, které žáci získali do doby uzavření školy
 • podpůrně z podkladů žáka získaných při distančním vzdělávání (práce doma)
 • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020

pátek 19. 6. 2020

ORGANIZACE POSLEDNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

22. 6. – 26. 6. 2020

Od pondělí do čtvrtka bude výuka končit v 11:05 (tj. po 4. vyučovací hodině)

Přejeme Všem krásné letní prázdniny, hlavně zdraví a v novém školním roce 2020/2021 se na Vás budeme těšit.


úterý 9. 6. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

tento školní rok bude slavnostně ukončen předáním vysvědčení

v pátek dne 26. června 2020.

Po dohodě se zřizovatelem školy je pro dny 29. 6. a 30. 6. 2020 uděleno volno pro žáky.


středa 20. 5. 2020

 Vážení rodiče a milí žáci,

prostřednictvím celého učitelského sboru Vám velmi děkujeme za Vaši spolupráci a ochotu komunikace při probíhající výuce v domácím prostředí. Vážíme si toho, protože víme, že pro všechny to bylo jistě velmi náročné období. Moc děkujeme.

Od pondělí 25. 5. 2020 začne probíhat na škole opět výuka, nyní v neměnných skupinách. Výuka bude pokračovat i na dálku pro žáky, kteří se nebudou účastnit vzdělávání přímo ve škole, jako tomu bylo doposud. Uvádíme několik důležitých informací k probíhajícímu vzdělávání:

 • Žáci budou rozděleni do skupin v počtu do patnácti žáků. A to následovně: 1. skupina (1. ročník), 2. skupina (2. ročník), 3. skupina (3. ročník), 4. skupina (4. + 5. ročník).
 • Každé skupině je přidělena třída a žáci budou pobývat převážně v ní nebo venku, v přírodě.
 • Žáci mají možnost naobědvat se ve školní jídelně, kde se budou jednotlivé skupiny střídat.
 • V případě potřeby bude fungovat odpolední skupina (do 15:00 hod), kde mohou žáci setrvat.
 • Veškeré zájmové kroužky odpadají.

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • Do školy vstupují žáci průběžně a sami (bez doprovodu dospělé osoby), aby nedocházelo k nadměrné kumulaci.
 • Po přezutí a převlečení z šatny ihned odcházejí do své skupiny /třídy.
 • Dle doporučení musí mít žák ve škole minimálně 2 roušky a 2 sáčky na jejich uložení (na čisté a použité roušky).
 • Další důležitá opatření poskytne žákům vyučující.

 

Je nutné, aby žák respektoval veškeré pokyny vyučujících, dodržoval stanovená hygienická pravidla, neboť nedodržování těchto pravidel může být důvodem k vyřazení žáka z výuky ve škole.

                                                                                                                                     Děkujeme a těšíme se na žáky


úterý 5. 5. 2020

Milí žáci a rodiče!

Děkujeme za spolupráci a zpětnou vazbu při vypracovávání zadaného učiva a opět Vás prosíme, abyste

v pondělí dne 11. května 2020 od 12:00 – 14:00 h

přinesli do školy vypracované domácí úkoly (pracovní sešity, sešity školní a domácí, vyplněné ofocené papíry, písanky a ostatní), které budou vyučujícími zkontrolovány. Jednotliví učitelé Vás budou kontaktovat se svými požadavky.

Opravený materiál bude připraven k vyzvednutí

ve čtvrtek dne 14. května 2020 od 12:00 – 14:00 h, opět v budově školy.

_____________________________________________

DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ!!!

Základní škola bude pro žáky znovu otevřena od pondělí 25. května 2020. V případě zájmu o účast na vzdělávácích aktivitách či přípravě ve škole je povinné, aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku do školy a to vyplněním ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění), které bude v pondělí 11.5.2020 ve škole k dispozici. Prohlášení můžete vyplnit ihned na místě ve škole nebo ho přinést nejpozději ve čtvrtek 14.5. 2020, při vyzvedávání opraveného učiva.

Dále chceme upozornit, že účast žáka ve škole je dobrovolná a pokud nebude školu navštěvovat, bude i nadále fungovat učení na dálku a v domácím prostředí.

Během příštího týdne Vám také upřesníme informace týkající se organizace výuky, provozu školy a hygienických opatření v souvislosti s nařízením ministerstva školství.

Moc Vám děkujeme.


úterý 21. 4. 2020

POZOR – PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE OPĚT OBNOVEN!!!

Mateřská škola Rovečné bude otevřena a zase fungovat pro děti

od pondělí 4. května 2020.


čtvrtek 16. 4. 2020

Vážení a milí rodiče!

Školní rok nám utíká rychleji, než bychom předpokládali a zatím nevíme jistě, jak se bude situace nadále vyvíjet. Jsme velmi rádi za Vaši spolupráci a zodpovědný přístup k plnění povinností žáků, a abychom mohli opět zhodnotit práci a zaznamenat si další pokroky a výsledky žáků při práci v domácím prostředí, prosíme Vás, abyste

v pondělí dne 20. dubna 2020 od 12:00 – 14:00 h

přinesli do školy vypracované domácí úkoly dětí (tzn. pracovní sešity, sešity školní a domácí, vyplněné ofocené papíry, písanky a ostatní), které budou opět vyučující kontrolovat.

Opravené sešity, prosím, vyzvedávejte

ve čtvrtek dne 23. dubna 2020 od 12:00 – 14:00 h, opět v budově školy.

Pokud by někomu termín nevyhovoval, prosíme, aby kontaktoval příslušného vyučujícího a domluvil si s ním náhradní termín.

Moc Vám děkujeme a přejeme zdraví a klidné dny.


úterý 14. 4. 2020

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od příštího školního roku 2020/2021 níže:

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání – 2020/2021

Těšíme se na budoucí prvňáčky.


 pátek 3. 4. 2020 

Zápis dětí do Mateřské školy Rovečné pro školní rok 2020/2021 níže. Uvedené informace se mohou měnit dle aktuálního stavu a vývoje nynější situace, proto sledujte webové stránky.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Rovečné 2020-2021

Podmínky pro přijímání dětí do MŠ Rovečné 2020-2021

Oznámení o zápisu dětí do mateřské školy 2020-2021

 

 


úterý 17. 3. 2020 

Didakta

Výborné interaktivní procvičování učiva pro žáky ZŠ a zcela zdarma. VYZKOUŠEJTE!!!

Přístup a odkaz: www.didakta.cz
Login: crna1457@didakta.cz
Heslo: MB3C

Prosíme rodiče, aby si přečetli následující informace důležité pro spuštění aplikace:

 • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
 • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
 • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
 • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Přehled dalších užitečných odkazů pro výuku online

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/