ZŠ a MŠ Rovečné

       Základní škola Rovečné je malotřídní venkovskou základní školou rodinného typu s 1. – 5. ročníkem. Žáci se učí ve dvou třídách, spojený v jedné třídě je 1.+2. ročník, ve druhé třídě 3. + 4.+5.ročník.

      Součástí školy je i oddělení školní družiny a školní jídelna. Pod školu spadá i mateřská škola, která ke své činnosti využívá vedlejší budovu.

      Škola i školka se nachází v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny a tak skýtá velmi dobré možnosti pro vyžití v přírodě. Základní škola zajišťuje výchovu a vzdělávání hlavně žákům místního regionu. Patří mezi inkluzivní školy (společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy). Prioritou školy je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení, přičemž klademe důraz na všestranný rozvoj každého dítěte podle jeho schopností a možností. Preferujeme společný komplexní základ všeobecného vzdělávání, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu.

 

ZÁKLADNÍ A KONTAKTNÍ INFORMACE

Zřizovatel

Obec Rovečné

Ředitel

Mgr. Josef Dvořák

Adresa

Rovečné 181, 592 65  Rovečné

Telefon

+420 566 574 126

E-mail

skola@zsrovecne.cz